ฝึกเด็กอาชีวะเป็นช่างฝีมือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยันมีงานรองรับ 


อธิบดีกพร. ฝึกเด็กอาชีวะเป็นช่างฝีมือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ป้อนตลาดงานนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ยันมีงานรองรับ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง ขณะนี้ตลาดมีความต้องการคนทำงานที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมากในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

โดยกลุ่มนักศึกษาระดับปวช.และปวส. เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ตลาดต้องการ ดังนั้น กพร. ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิด “โครงการการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นในสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ที่ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้แก่นักศึกษาปวส. ปีสุดท้าย พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้เป็นช่างฝีมือมีศักยภาพรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และป้อนสู่สถานประกอบกิจการ

“ในปี2560  มีนักศึกษาได้เข้าทำงานจำนวน 63 คน สำหรับ 2561   มีนักศึกษาจำนวน 108 คน อาทิ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ข้าร่วมโครงการดังกล่าว เชื่อว่าเมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลงนักศึกษาเหล่านี้จะได้เข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยขณะนี้มีสถานประกอบกิจการมีความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกอบรมและทำงานจำนวน 24 แห่ง ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เยาวชนของชาติให้เป็นกำลังแรงงานของประเทศที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ ขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนากำลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการสถานประกอบกิจการด้วย ” อธิบดีกพร. กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews